פתרונות בקרת טמפרטורה ואיסוף נתונים - אי.אם.סיסטמס אינטגרייטד סולושנס
תפריט ראשי

 
 
 
 
 
 
 
Gateways
Gateways
 

Cellular Gateway

 

  • Plug & Play System
  • Cellular/Control Modular System
  • Wireless remote control system solution
  • Operating Temperatures: -5°C to +55°C
  • UP to 300 sensors per gateway.
  • 433 MHz band operating frequency.
  • Integrates into any existing controlled system without interruptions or architecture changes.
  • Minimizes risk and failure situations.

 

 

 

To Consultation and more details : office@em-sys.co.il

Data logger Temperature | Temperature controller | Temperature monitoring | Cold chain | Temperature Alarm | Temperature and Humidity Sensor | Temperature Sensor | Wireless Sensor | Wireless Temperature  Recorder | Wireless Data Acquisition | Temperature Data Acquisition | Temperature measurements

 

E.M.Systems Integrated Solutions LTD | Tel: +972-3-5233848 | Fax: 1533-5233848 | P.O.Box-1341 Holon 5811202, ISRAEL

 

Accessibility